FaturaTransfer


İşlemlerin tam listesi için burayı tıklayın.

GetFaturaXmlWithDate

Sınama

Sınama formu yalnızca yerel makineden yapılan istekler için kullanılabilir.

SOAP 1.1

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.1 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /FaturaTransfer.asmx HTTP/1.1
Host: fatura.camecza.com
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.boyut.com/GetFaturaXmlWithDate"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetFaturaXmlWithDate xmlns="http://www.boyut.com/">
   <eczaneKodu>string</eczaneKodu>
   <kullaniciAdi>string</kullaniciAdi>
   <parola>string</parola>
   <baslangicTarihi>string</baslangicTarihi>
   <bitisTarihi>string</bitisTarihi>
  </GetFaturaXmlWithDate>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetFaturaXmlWithDateResponse xmlns="http://www.boyut.com/">
   <GetFaturaXmlWithDateResult>string</GetFaturaXmlWithDateResult>
  </GetFaturaXmlWithDateResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.2 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /FaturaTransfer.asmx HTTP/1.1
Host: fatura.camecza.com
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <GetFaturaXmlWithDate xmlns="http://www.boyut.com/">
   <eczaneKodu>string</eczaneKodu>
   <kullaniciAdi>string</kullaniciAdi>
   <parola>string</parola>
   <baslangicTarihi>string</baslangicTarihi>
   <bitisTarihi>string</bitisTarihi>
  </GetFaturaXmlWithDate>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <GetFaturaXmlWithDateResponse xmlns="http://www.boyut.com/">
   <GetFaturaXmlWithDateResult>string</GetFaturaXmlWithDateResult>
  </GetFaturaXmlWithDateResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>